Dieseldyr kan føre til

  • Redusert motoreffekt, og/eller mer røyk fra avgass, som igjen vil føre til:
  • Full stans av motoren pga. tette filtre og tette oppsugningsrør (pick up) i tanken.
  • Havari av høytrykkspumpe og/eller injektorer pga. mangelfull smøring, korrosjon i systemet.
  • Metallspon i drivstoff systemet fra havarerte komponenter – dette betyr at det er nødvendig med fulloverhaling/ utskifting av hele drivstoff systemet.

Hjelp til selvhjelp

Gode vedlikeholdsrutiner vil begrense muligheten for motorhavari. Her er tips fra dieselrensefirmaet Fuel-service

1) Først og fremst bør en sjekke for­ for­filter/for­filtrene for urenheter som en vane før hver tur, på lik linje med sjekk av alle andre væsker.

2) Vannutskiller / for­filterglassene danner et godt bilde av hvordan tilstanden i tanken/e er. De fleste båteiere bytter for­filtre og diesel­filtre på motoren hver vår, noen kan til og med se at det er både partikler, trådalger, og slim fra dieselbakterier, men reflekterer ikke særlig over dette. Her bør du være mer årvåken. Dieselen skal være grønn og klar, og ikke grumsete eller melkeaktig. Er filteret svart i tillegg – så har en sannsynligvis et tilfelle av dieselmikrobevekst.

3) Tapp av fra ­filterhusene. Finner du vann eller svart/brunt slim, eller en hvit celluloseaktig konsistens, er det stor fare for at du har forurenset drivstoff. På en moderne CE godkjent båt er det ingen mulighet for å tappe av fra bunn av tankene, så her må du da tilkalle hjelp. Fuel-service kan analysere dette. Prøver kan sendes inn, eller vi kan befare om båten ligger innenfor våre dekningsområder.

4) Unngå «Petter Smart»-løsninger. Mange av dem er ikke så smarte. Vi skal nevne noen her:

  • 2-takts olje på en commonrail motor for å forhindre bakterier?

Svar: Det vil gjøre mikrobeveksten kraftigere – og gir ingen «smøring» kun mer sotdannelse og det vil i stedet kunne skade injektorene grunnet askeholdige produkter i 2t-oljen. I en eldre motor vil du kun oppleve mer røyk, og mer bakterier.

  • Rødsprit på tanken:

Svar: Sprit er en emulgator som vil trekke eventuelt fritt vann inn i dieselen, du får da en diesel som kan forårsake alvorlig skade på dyser, injektorer og dieselpumper.

  • En dæsj bensin:

Svar: Ikke bare er det brannfarlig, men vil også vaske vekk smøreolje­filmen på vitale deler i dieselsystemet, og kan resultere i totalhavari.

  • Dieseldyrdreper:

Svar: Noen av disse produktene er svært effektive, mens andre vil gjøre det samme som sprit, fungere som en emulgator for vannet. De gode produktene vil drepe og løse opp dieselmikrobene, men de vil da blande seg med vannet i bunnen av tanken og skape et større problem om en forsøker å kjøre med dette. Dette må da ut, dieselen må renses før en kan friskmelde tanken.

Har du eller mistenker du at båten din har problemer med uren diesel? Ta kontakt med Fuel-service. Tlf: 02134 eller send en e-post: post@fuel-service.no

Visste du at…?
• 80 % av alle dieselmotorhavari til sjøs skyldes kontaminert diesel.
• Motorhavari til sjøs kan få store konsekvenser.
• Hovedkilden til kontaminasjon er dieselmikrober (dieseldyr).
• Dieselmikrober kommer inn i dieseltanker ved tilfeldig påfylling.
• Dette skjer ofte ved en pumpestasjon.
• I dieseltanker vil det kunne dannes kondens, som kan gi ytterligere utvikling for dieselmikrobene, dersom det er kondens/ vann tilstede i tanken.