Finn marina

Dette betyr godkjenningen

  • Dieselen har blitt kontrollert
  • Prøver viser at kvaliteten er innenfor kravene til motorprodusentene (EN590)
  • Ved funn av uren diesel, blir dieselen renset og har dokumentert godkjent kvalitet

Om Rendiesel.no

Uren diesel står bak 80 % av motorhavarier!

Båtfolket fortviler. Ryktebørsen styrer hvor folk fyller diesel. Nå skal kvaliteten på norske marinaer kartlegges og brukerne skal vite hvor det er trygt å fylle.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) kartla i 2019 fritidsbåtulykker. Fremdriftshavari og grunnstøting er ulykkestypene som var registrert hyppigst for fritidsbåtulykker i Norge, og utgjør til sammen ca. 70 % av ulykkene.

Utfra rapporten fra Havarikommisjonen (se rapport) og tall fra Båtlivsundersøkelsen (se rapport) og Redningsselskapet (se rapport), tyder det på at flere tusen båter årlig får motorstopp pga. dårlig diesel.

Internasjonal forskning viser til at 70-80% av alle dieselmotorhavarier skyldes uren diesel.

Dieselprøver gjort ved utvalgte marinaer sommeren 2019 viser at mange av dem selger diesel med svært dårlig kvalitet. Konsekvensen er at båtfolket får dårlig diesel på tanken og setter seg selv og båten i fare. Har man først fått dieseldyr på tanken vil de formere seg og tilslutt vil det kunne føre til motorhavari.

Til kamp mot dieseldyrene
Rendiesel.no er et miljøprosjekt som skal få ned antall motorhavarier til sjøs gjennom økt fokus på kontaminert diesel, en av hovedårsakene for dieselmotorhavarier.

Dieselkvaliteten på marinaer langs kysten skal kartlegges og båtfolket skal få oversikten over hvor de kan fylle ren diesel. Dette vil gi økt sikkerhet til sjøs.

Hvordan få ned antall motorhavarier til sjøs?
Rendiesel.no er et samarbeidsprosjekt med KNBF, Redningsselskapet, Sjøfartsdirektoratet, Fuel-service og Båtens Verden. Målet er å få kartlagt dieselkvaliteten, på marinaer langs kysten ila 2020.

Partnere

Rendiesel.no har fått med seg flere solide partnere til å fremme prosjektet slik at vi kan få satt fokus på å få ned antall motorhavarier til sjø som skyldes uren diesel.

Gratis befaring

Har du mistanker om at dieselen på båten din er uren? Ta kontakt og vi kontakter deg og avtaler gratis befaring – gjeldende langs kysten fra Oslofjorden til Bergen, samt Trøndelag. Fyll ut skjema her:

Nyheter

Visste du at…?
• 80 % av alle dieselmotorhavari til sjøs skyldes kontaminert diesel.
• Motorhavari til sjøs kan få store konsekvenser.
• Hovedkilden til kontaminasjon er dieselmikrober (dieseldyr).
• Dieselmikrober kommer inn i dieseltanker ved tilfeldig påfylling.
• Dette skjer ofte ved en pumpestasjon.
• I dieseltanker vil det kunne dannes kondens, som kan gi ytterligere utvikling for dieselmikrobene, dersom det er kondens/ vann tilstede i tanken.
Les artikkel her