Kontroll fører til renere diesel

Siste oppdatering på rendiesel.no viser at av de 58 marinaene /tankanleggene som er kontrollert fra Halden ved svenskegrensen til Rørvik i Trøndelag, så var 28 rene og 30 urene ved første kontroll.

– Over halvparten av de kontrollerte var urene ved første kontroll. Det betyr at kvaliteten på prøvene er utenfor kravene som stilles til den dieselen som skal selges, sier prosjektleder i rendiesel.no, Thomas Høyer.

– Av de urene prøvene så er det selvsagt store variasjoner, noe prøvene vi har tatt viser.

Tar grep
Heldigvis har kartleggingen til rendiesel.no medført at mange av de med uren diesel på tankene har tatt grep.

20 av de 30 stedene som fikk underkjent prøvene ved første kontroll har i etterkant utbedret forholdene og fått godkjenning.

– Det er ikke bra at over mange som 50% av alle de kontrollerte anleggene viser underkjent dieselkvalitet, men vi er fornøyd med at vi har 20 steder som har utbedret. Vi jobber for at de siste 10 også skal foreta utbedringer, fortsetter Høyer.

Skartveit Gjestehavn er en av mange nye marinaer på oversikten på rendiesel.no. Her kan du trygt fylle ren diesel.

Sprik i rutiner
– Mange blir nok forundret over det vi finner på dieselprøvene. Det er stor variasjon i kompetansen om dieselvedlikehold på tank hos de enkelte stedene. Noen har ingen rutiner, mens andre sjekker regelmessig og har gode vedlikeholdsrutiner.

– Vi har gjennom denne sesongen sett at rendiesel.no sin kontroll har ført med seg økt fokus på å ha ren diesel på tankene. De fleste er takknemlige for at vi kan bistå med kartleggingen for dem, sier Høyer og avslutter:

– Fortsett å tipse oss om steder dere mener vi bør sjekke. På rendiesel.no finner du siste oppdatering.